ρεθυμνο,ρεθεμνος,ΡΕΤΗΥΜΝΟ,ΡΕΤΗΙΜΝΟ,ο Εμμανουήλ Γενεράλις γεννήθηκε στο Γερακάρι Αμαρίου Το 1860. 

 Τα πρώτα γράμματα τα διδάχθηκε στο Ρέθυμνο στη συνέχεια γράφτηκε στη φιλοσοφική σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου σαν υπότροφος.

Σε ηλικία είκοσι έξι χρόνων ανακηρύχθηκε διδάκτορας. Υπηρέτησε ως καθηγητής και στη συνέχεια ως γυμνασιάρχης στο γυμνάσιο Ρεθύμνης. Επίσης υπηρέτησε ως Γενικός Επιθεωρητής Παιδείας στην Κρήτη.

Το 1886 βρίσκεται πρόσφυγας στην Αθήνα και προσφέρει τις υπηρεσίες του γραμματέα στην Κεντρική των Κρητών Επιτροπή και το 1889 και 1894 παίρνει τη θέση του βουλευτή στην Κρητική Βουλή.

Το 1921 βρίσκεται στα Χανιά ως γυμνασιάρχης. Δημοσίευε στις εφημερίδες και στα εκπαιδευτικά περιοδικά ιστορικά άρθρα, αλλά και άρθρα για την παιδεία αρκετά από τα οποία εκδόθηκαν το 1927 σε τεύχος με τίτλο Παλμοί της Κρήτης.

Επίσης έγραψε γραμματική, η οποία εκδόθηκε για χρήση των ελληνικών και των δημοτικών σχολείων. Συνέγραψε ακόμα τα Ειδύλια του Θεοκρίτου με σχόλια, Ομηρική γραμματική και Επιτομή των βιογραφικών του Πλούταρχου σε δύο τεύχη.

Πήρε μέρος στη σύνταξη της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας. Διαίρεσε την εκπαίδευση σε εξατάξιο δημοτικό και εξατάξιο γυμνάσιο, σύστημα το οποίο εφαρμόστηκε αργότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο Εμμανουήλ Γενεράλις ήταν λαμπρός δάσκαλος, δεινός ομιλητής, σπουδαίος αναμορφωτής της παιδείας στην Κρήτη. ο Εμμανουήλ Γενεράλις.Πέθανε το 1943.