Είναι γνωστή σε όλους μας η μείωση της ρευστότητας στην αγορά, από την μια, και τα μέτρα συρρίκνωσης του εισοδήματος όλων μας μας λόγω των...