αγάλι
σιγανά , απαλά
αελιά
αγελάδα
άθος
στάχτη
αλάργο
μακριά
άμε
πήγαινε
αμμάθια
μάτια
αμοναχό
μοναχό
αναγυρεύγω
αναζητώ
ανάμοιρα
χωρίς μοίρα
αναντρανίζω
σηκώνω τα μάτια μου να δώ κάπου
ανάλουστες
αυτές που δεν έχουν λουστεί
αναμαζώνει
περιμαζεύει
αναστορούμαι (ανεστορούμαι)
θυμάμαι
ανημένω
περιμένω
αντάμα
συγχρόνως
ανύχια
νύχια
αξώσει
αξιώσει
απαντήχουν
συναντούν
απαντοχή
στήριγμα
απανωπρούκια
πρόσθετη προίκα
απής, απόης
αφότου, μετά, ύστερα
απίδι
αχλάδι
απήτις
αφότου
αποτάξεις
κατορθώσεις να αποκτήσεις
άρκαλος
ασβός
αρνεύγω
ησυχάζω κάποιον , ημερώνω
άστρι
άστρο , αστέρι
άφης
άφησε
ατζιά
γάμπες
άφτω
ανάβω
αστρόλογο (παιδί)
άτακτο , ανυπάκουο , ζωηρό παιδί
ατζούμπαλος
απρόσεκτος
απομονή
υπομονή
αναβολέματα
ανηφοριές
αντέτι
συνήθεια
αξανάκολα
ανάποδα
απατός
εαυτός
άραγες
άραγε
άραχνο
αραχνιασμένο
αρμηνειά
ερμηνεία, εξήγηση
αρχινίζω
αρχίζω
ατζιμπραγά
δίδυμα
αθιβολές
αναφορές στο παρελθόν
αβάτζα
περίσσα
αγκιλώνω
τζιμπώ , ερεθίζω
ανελωμή
αναστάτωση
αθώ
ανθώ
άθησε
άνθησε
αίγα
κατσίκα
ακέρος
ολόκληρος
αλάτσι
αλάτι
αμάχη
φιλονικία
άμε
πήγαινε
αμπώθω
σπρώχνω
ανέφαλο
σύννεφο
αντροσύνη
αντρεία
αόρι
βουνό
απ' όντα ψές
από χτές
απηλογιά
απάντηση , απολογία
απάκι
καπνιστό χοιρινό κρέας
αποξημέρωμα
ξημέρωμα
απού' χει
όποιος έχει
αρμήνεια
ερμηνεία
ασκιανός
ίσκιος
αποξαρχής
από την αρχή
αφτούμενος
αναμμένος
αχείλι
το χείλη
άψενε
άναψε
άψω
ανάψω
άχερο
άχυρο
αχνιά
η σιωπή
άνε
αν
ακριβή (π.χ. ακριβή μου βίτσα)
μονάκριβη , πολύτιμη
αργαστήρι
ο αργαλειός
αγναντίζω
καταλαβαίνω
αζάπης
ο δυστυχισμένος
αμανέτι
το χρυσό δαχτυλίδι που πάει ο γαμπρός στη νύφη για σημάδι
αμέρωτος
άγριος
αμπλά
αδερφή
ανάλεμα
ανάθεμα
ανεμίζω
διαισθάνομαι
αντέτι
συνήθεια
ανεντρανίζω τα μάθια
υψώνω το βλέμμα κάπου
απατή σου
εσύ
αποδεινιάζομαι
δέχομαι κάτι με στεναχώρια
απαντίχνω
συναντώ
αντιρούμαι
φοβάμαι να κάνω κάτι
ασκέρι
πολύς στρατός
ατζί
η γάμπα του ποδιού
άφτω
ανάβω κάτι
αχινοπόδι
ο αγκαθωτός θάμνος
αργόχειρο
εργόχειρο
ασκαλντί
παρ' ολίγο
αροδαμός
τρυφερός βλαστός
ασκιανός
σκιά
ανεβόλεμα
ανήφορος
απόγειρα
έφυγα , απομακρύνθηκα
αποξεχάστηκα
ξεχάστηκα
αζίγωξα
έδιωξα