Επιχορηγήσεις 4,2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Επιχορηγήσεις 30-50% για επενδύσεις με εξωστρέφεια και καινοτομία
Με προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ, συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ σε εννέα δυναμικούς επιχειρηματικούς κλάδους, επιδιώκεται η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Oι 9 κλάδοι που θα μοιραστούν 4,2 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Τουρισμός: Ενίσχυση επιχειρήσεων για συνεδριακό, ιαματικό, πολιτιστικό, θαλάσσιο τουρισμό και τουρισμό πόλης.

Αγροδιατροφή: Χρηματοδότηση δαπανών για εξαγωγές τυποποιημένων προϊόντων, όπως ελαιόλαδο, κρασί, ψάρια, γάλα, τυρί, σιτηρά κ.λπ.

Εφοδιαστική αλυσίδα: Επιδοτήσεις για τη βελτίωση σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών.

Περιβάλλον: Η διαχείριση αποβλήτων, η πιστοποίηση και η οργάνωση επιχειρηματικών πάρκων είναι οι κύριοι στόχοι των δράσεων.

Υγεία - Φαρμακευτική βιομηχανία: Θα διατεθούν κοινοτικά κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων, καθώς και για τον ιατρικό τουρισμό.

Ενέργεια: Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και η στήριξη των ΑΠΕ περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Υλικά - Κατασκευές: Ενισχύονται επιχειρήσεις για την παραγωγή οικολογικών χρωμάτων, την ανακύκλωση ελαστικών και πλαστικών, ώστε να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας.

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών: Οι επιδοτήσεις θα κατευθυνθούν ώστε οι επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν αλλά και να αξιοποιήσουν καλύτερα ψηφιακές υπηρεσίες.

Σημαντική παράμετροι για την αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος θα είναι η ορθολογική κατανομή και σωστή αξιολόγηση-επιλογή των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του ΥΠΑΝ που υιοθετούνται και από το υπουργείο Οικονομικών, το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων θα διατεθεί σε επιχορηγήσεις επενδύσεις επνδύσεων μικρής-μεσαίας κλίμακας. τα ποσοστά επιχορήγησης θα κλιμακώνονται από 30% έως 50%, ανάλογα με τον κλάδο και την περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη η επιδοτούμενη επιχείρηση.

Η τελική επιλογή των χρηματοδοτούμενων δράσεων θα γίνει τους αμέσως προσχείς μήνες. Τα προγράμματα θα προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του κυβερνητικού επιτελείου και πολλών διεθνών οργανισμών, μέχρι τότε το οικονομικό-επιχειρηματικό κλίμα θα έχει βελτιωθεί αισθητά, θα υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας και θα υπάρχει επίσης μεγαλύτερες δυνατότητες τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ετοιμάσει ήδη προγράμματα δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Οι βασικοί κλάδοι είναι ο τουρισμός, η αγροτοδιατροφή, η εφοδιαστική αλυσίδα, η υγεία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η ενέργεια, τα υλικά κατασκευών, οι τεχνολογίες πληροφορικής-επικοινωνιών και η πολιτιστική "βιομηχανία".

notosnet.gr