Σε τροχιά ανάκαμψης η παγκόσμια οικονομία,Σε τροχιά ανάκαμψης η παγκόσμια οικονομίαΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  Σε τροχιά ανάκαμψης η παγκόσμια οικονομία

Σε νέα της έκθεση η Παγκόσμια Τράπεζα διορθώνει προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Στην ανάκαμψη δεν συμβάλλουν μόνον οι αναδυόμενες οικονομίες αλλά και οι βιομηχανικές χώρες.
Σε τροχιά ανάκαμψης η παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, το παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί το 2014 κατά 3,2 % μετά από ανάπτυξη 2,4% το 2013, το 2015 κατά 3,4 %, ενώ το 2016 κατά 3,5 %.

Στην τελευταία της πρόγνωση, που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013, η Παγκόσμια Τράπεζα προέβλεπε ότι η παγκόσμια οικονομία θα τρέξει την τρέχουσα χρονιά με ρυθμούς της τάξης του 3 %.

Η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας το 2014 δεν θα προέλθει μονάχα από τις αναπτυσσόμενες οικονομίες αλλά και από τις βιομηχανικές χώρες. Οι θετικές εξελίξεις στις τελευταίες μάλιστα, είναι ο βασικός λόγος που η Παγκόσμια Τράπεζα διόρθωσε τώρα προς τα πάνω τις προβλέψεις της.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τα προγράμματα περικοπών και η πολιτική αβεβαιότητα δεν έχουν πλέον τόσο μεγάλη βαρύτητα. Για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια, όπως υπογραμμίζεται, υπάρχουν ενδείξεις ότι στις πλουσιότερες χώρες έχει ξεκινήσει μια φάση βιώσιμης ανάκαμψης. Σαφής ενίσχυση της ανάπτυξης αναμένεται κυρίως στις ΗΠΑ.

Αισιόδοξες εκτιμήσεις και για την ευρωζώνη
Στις αναπτυγμένες οικονομίες το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 2013 και 2016 από το 1,3 στο 2,4 % ενώ στις αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες από 4,8 στο 5,7 % κατά την ίδια περίοδο.

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και για την ευρωζώνη, αφού μετά από δύο χρόνια συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας προβλέπεται έξοδος από την ύφεση. Η οικονομία της νομισματικής ένωσης αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 1,1 % το 2014 και κατά 1,4 και 1,5 % το 2015 και το 2016 αντίστοιχα. Σαφώς καλύτερες είναι οι προοπτικές για την αμερικανική οικονομία, όπου αναμένονται διπλάσιοι ρυθμοί ανάπτυξης σε σύγκριση με την ευρωζώνη.

Η Παγκόσμια Τράπεζα, όμως, προειδοποιεί την ίδια ώρα και για κινδύνους που ελλοχεύουν και που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την παγκόσμια ανάπτυξη. Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων στο πλαίσιο μιας πιο αυστηρής νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στις αναδυόμενες οικονομίες.

Πηγή: Deutsche Welle