banner122  
Συντάχθηκε απο τον/την Αγγελική Παπαδάκη    Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2012 21:26    PDF Εκτύπωση E-mail
Από την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2012 ξεκινάει η εφαρμογή του νόμου «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών» (4030/2011).
Νεα - Ρέθυμνο
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 24 Φεβρουάριος 2012 21:40 )

της Aγγελικής Παπαδάκη

Όποιος ενδιαφέρεται να χτίσει από την 1η Μαρτίου 2012 και μετά θα πρέπει να συγκεντρώσει κάποια δικαιολογητικά προκειμένου να εκδοθούν η έγκριση και η άδεια δόμησης του κτιρίου.

Εντός πέντε (5) ημερών εκδίδεται η έγκριση δόμησης, μόνο μετά από έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος, του διαγράμματος δόμησης και των αποδεικτικών καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.
 
-  Εντός δύο (2) ημερών την άδεια δόμησης, μόνο μετά από έλεγχο πληρότητας του φακέλου με τις απαιτούμενες μελέτες, οι οποίες υποβάλλονται πλέον με ευθύνη του μελετητή, χωρίς να υπεισέρχονται σε οποιονδήποτε περαιτέρω έλεγχο.
 
-  Οι υπηρεσίες δόμησης παύουν να έχουν αρμοδιότητα για την διεξαγωγή του ελεγκτικού έργου, το οποίο πλέον ανατίθεται στους Ελεγκτές Δόμησης.
 
Ελεγκτές δόμησης είναι μηχανικοί, οι οποίοι εποπτεύονται από την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης του Υ.Π.Ε.Κ.Α., λαμβάνουν σχετική άδεια και εγγράφονται σε Μητρώο του Υ.Π.Ε.Κ.Α. μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις. H κατάρτιση του Μητρώου γίνεται ανά αποκεντρωμένη διοίκηση και ανά κλάδο ειδικότητας Μηχανικού

Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων των τέως πολεοδομικών γραφείων και νυν Υπηρεσιών Δόμησης παύει να υφίσταται (όπως ο έλεγχος μελετών για την έκδοση άδειας δόμησης, ο έλεγχος ορθής υλοποίησης των αδειών μετά από αυτοψία) και προκειμένου οι Υπηρεσίες Δόμησης να ανταποκριθούν στις επιταγές του νέου νόμου, απαιτείται άμεση αναδιοργάνωση των μέχρι σήμερα πολεοδομικών γραφείων και πλέον των Υπηρεσιών Δόμησης αρμοδιότητάς σας, με κατάλληλη διαχείριση των διατιθέμενων ανθρωπίνων πόρων μετά την αποδέσμευσή τους από μέρος των καθηκόντων τους, με στόχο την ψηφιοποίηση των υπαρχόντων αρχείων και γενικότερα την αποτελεσματικότερη λειτουργία των νέων Υπηρεσιών.

Η άδεια δόμησης  ισχύει για τέσσερα έτη από την έκδοσή της.
Για ανέγερση κτιρίου ή κτιρίων με συνολική επιφάνεια μεγαλύτερη των 5.000 τετραγωνικών μέτρων, ισχύει για έξι χρόνια.

Για κατεδαφίσεις, εκσκαφές, διαμορφώσεις, κοπή δέντρων εκδίδεται ταυτόχρονα έγκριση και άδεια δόμησης η οποία ισχύει για ένα έτος.

Ειδικότερα, για τη χορήγηση Εγκρισης Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του ιδιοκτήτη

2. Έντυπο δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρμόδιους κατά ειδικότητα μηχανικούς, για τη σύνταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου.

3. Έντυπο με συγκεντρωτικό πίνακα με τα επιτρεπόμενα και πραγματοποιούμενα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και πίνακα καταγραφής εγκρίσεων άλλων φορέων ή υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργικότητα και τις απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.

4. Φύλλο ελέγχου.

5. Τοπογραφικό διάγραμμα σε δύο αντίγραφα.

6. Διάγραμμα δόμησης σε δύο αντίγραφα.

7. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη θέση, το μέγεθος και τη χρήση του έργου.

8. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή υπηρεσιών (υπουργείο Πολιτισμού, ΔΕΗ κ.ά.), σχετικά με την λειτουργικότητα και τις κτιριοδομικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων.

9. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο. Για τους προσφυγικούς οικισμούς απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου που εξέδωσε το παραχωρητήριο για τη μη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για τη δυνατότητα κατάτμησης.

10. Βεβαίωση από το αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηματογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο.

11. Στοιχεία που πιστοποιούν τη νομιμότητα τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων.

12. Ενιαίο έντυπο Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης με συμπληρωμένα τα στοιχεία του έργου στο πεδίο της Έγκρισης Δόμησης.

13. Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Για τη χορήγηση Άδεια Δόμησης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση για Άδεια Δόμησης, μετά την έκδοση Έγκρισης Δόμησης και εντός της ισχύος της.

2. Αρχιτεκτονική μελέτη.

3. Στατική και εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται.

4. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

5. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.(ΚΕΝΑΚ)

6. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

7. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

8. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.

9. Μελέτη καυσίμου αερίου.

10. Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού.

11. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου.

12. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπομένων χώρων στάθμευσης και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισή της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

13. Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 όπως ισχύει.

14. Ταυτότητα κτιρίου. Ο χρόνος έναρξης υποβολής του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα καθοριστεί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος.

15. Ειδικό έντυπο προϋπολογισμού του έργου, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών, καθώς και τις αντίστοιχες αμοιβές μελέτης του ή των μηχανικών για τις υποβληθείσες μελέτες.

16. Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης Έγκρισης Δόμησης, με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.

 


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ


 

Ακολουθήστε μας....

facebook facebook twitter blogger linkedin digg myspace stumbleupon orkut buzz youtube tellafriend
Η επιχειρηματική.ενημερωτική.και πολιτιστική ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Ενημέρωση,ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Οδηγός αγοράς νομού Ρεθύμνου,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο,

 

help line2 el-GR   help line el-GR

νεος server