banner122  
Συντάχθηκε απο τον/την Αγγελική Παπαδάκη    Τρίτη, 06 Μάρτιος 2012 09:00    PDF Εκτύπωση E-mail
Τα βασικά σημεία του NOK (νέος ΓΟΚ )
Νεα - Ελλάδα
Τελευταία Ενημέρωση ( Τρίτη, 06 Μάρτιος 2012 10:57 )

βασικά, σημεία, του, NOK, νέος, ΓΟΚ, συστημάτων, δόμησης, ογκοπλαστικής, κτιρίων, αυθαιρεσιών, αρχιτεκτονικής, οικοδομικός, κανονισμός« Κάθε οικοδομικός κανονισμός εκφράζει την εποχή του. Οι πρακτικές της δόμησης, δηλαδή οι τρόποι με τους οποίους κατασκευάζεται ένα κτίριο ως προς τη μορφή, τον όγκο και τη λειτουργικότητά του, διαμορφώνονται και ταυτόχρονα, αντανακλούν τις συνθήκες διαβίωσης στα αστικά σύνολα και τη μετεξέλιξή τους στην πορεία του χρόνου.

Το δομημένο περιβάλλον στη σύγχρονη Ελλάδα ορίσθηκε, σε μεγάλο βαθμό, από τα χαρακτηριστικά των Γενικών Οικοδομικών Κανονισμών. Εάν ανατρέξει κανείς στις διατάξεις των οικοδομικών κανονισμών του ’55 του ’73 και του ’85 θα διακρίνει την προσπάθεια  προσδιορισμού του τρόπου δόμησης στην μικρή ατομική ιδιοκτησία, στα μικρά οικόπεδα, χωρίς να δημιουργείται ένα πλαίσιο διαχείρισης επιπέδου μεγαλύτερης κλίμακας. 

 Έτσι, ενώ σε ευρωπαϊκές πόλεις συναντάμε το αποτέλεσμα ενιαίας μορφολόγησης ολόκληρου του οικοδομικού τετραγώνου, ή πολλών οικοδομικών τετραγώνων, με όλα τα   τα πολλαπλά  θετικά στοιχεία του σχεδιασμού αυτού προς όφελος των χρηστών, οι ελληνικές πόλεις παρουσιάζουν την  οξύμωρη αντίθεση, από τη μια του κατακερματισμού και της μικρής ιδιοκτησίας, όπου καμιά οικοδομή δεν είναι στην πραγματικότητα ίδια με την άλλη, και από την άλλη μιας χαοτικής γενικής εικόνας όπου όλα μοιάζουν και είναι σχεδόν ίδια και όμοια μεταξύ τους, σαν μια άμορφη τελικά μάζα.

 Ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός βασίστηκε σε αυτήν τη διαπίστωση και  προσπαθεί να φέρει τη λογική του σχεδιασμού με βάση το περιβαλλοντικό  αποτύπωμα του κτιρίου, να εισάγει δηλαδή την αντίστροφη λογική από τους έως τώρα οικοδομικούς κανονισμούς: να ξεκινήσει το σχεδιασμό με κέντρο βάρους τον ελεύθερο χώρο που αφήνει το κτίριο, την περίπτωση του όγκου του δομημένου χώρου σε σχέση με το χώρο του φυσικού περιβάλλοντος ή του κοινόχρηστου αστικού περιβάλλοντος.


Αυτή η προσπάθεια αποτυπώνεται είτε σε κίνητρα για τη δημιουργία μεγαλύτερων ενιαίων δομημένων όγκων που αφήνουν ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο, είτε σε κίνητρα για την επεξεργασία της μονάδας κτιρίου που αφήνει όσο το δυνατό λιγότερο επιβαρυντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.»

Σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 6 Μαρτίου βρίσκεται ο νέος Οικοδομικός Κανονισμός,
Τα βασικά σημεία του νέου ΓΟΚ είναι τα ακόλουθα:

1. Απόδοση μεγαλύτερης επιφάνειας ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου στις κορεσμένες αστικές περιοχές

- τη μείωση της κάλυψης από 70% σε 60% για όλα τα κτίρια


2. Κίνητρα για τη διατήρηση ή τη δημιουργία μεγαλύτερων ιδιοκτησιών -ως προς την κατά κανόνα αρτιότητα της περιοχής- (συνενώσεις) και τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου

- την αναλογική αύξηση του συντελεστή δόμησης.
Υπό την προϋπόθεση: - της απόσυρσης παλαιών ενεργοβόρων κτιρίων
- της μείωσης της κάλυψης
- της απόδοσης επιφάνειας οικοπέδου σε κοινή χρήση

3. Προώθηση της σύγχρονης ταυτότητας των πόλεων σε αναπλάσεις περιοχών ή επεκτάσεις σχεδίων πόλης,

Δυνατότητα παρεκκλίσεων ύψους, θέσης κτιρίου, κάλυψης και χρήσεων γης, με ταυτόχρονη διατήρηση του ισχύοντα μέγιστου συντελεστή δόμησης.

4. Προαγωγή βιοκλιματικού και φιλο-περιβαλλοντικού σχεδιασμού:

Δεν προσμετρούνται στη δόμηση και κάλυψη στοιχεία χρήσιμα για:
- τη βελτίωση της βιοκλιματικής συμπεριφοράς του κτιρίου και  τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στη διάρκεια ζωής και χρήσης του. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις που υποστηρίζουν τα συστήματα εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας, ανακύκλωσης και επεξεργασία νερού κλπ.

5. Ενίσχυση της ελευθερίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της παραγωγής ποιοτικού έργου:

- Δεν προσμετρούνται στη δόμηση και κάλυψη, εσοχές στο σώμα του κτιρίου, αίθρια, έρκερ κλπ.
- Επιτρέπονται μεγαλύτερου μεγέθους αρχιτεκτονικές προεξοχές, συστήματα σκίασης όψεων κ.α.
- Δεν προσμετρώνται στη δόμηση τα κοινόχρηστα κλιμακοστάσια, ώστε να επιτυγχάνεται ο καταλληλότερος σχεδιασμός τους.

6. Εισαγωγή κανόνων δόμησης για την αποφυγή του χρόνιου φαινομένου αυθαιρεσιών:

Εισάγεται νέος ορισμός ημιυπαιθρίου χώρου που προσμετράται στη δόμηση.
Επιτρέπεται υπό όρους και προϋποθέσεις η δημιουργία:
- παταριών
- προσβάσιμων χώρων κάτω από τη στέγη
- υπογείων που εξυπηρετούν με τη χρήση τους χώρους της ανωδομής

7. Προστασία του φυσικού τοπίου και ένταξη των κτιρίων σε αυτό:

Η τροποποίηση του αναγλύφου του φυσικού εδάφους με διαμορφώσεις, επιτρέπεται μόνο για την εξυπηρέτηση φυσικής απορροής ομβρίων.
Τα κτίρια εντάσσονται αρμονικά στο ανάγλυφο του φυσικού εδάφους του οικοπέδου και η οροφή του υπογείου μπορεί να βρίσκεται σε στάθμη μεγαλύτερη του +1.20 από τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

8. Υποστήριξη νέων τεχνολογιών και συστημάτων δόμησης με ελάχιστο περιβαλλοντικό ή οπτικό ίχνος:

Θεσμοθετούνται:
- τα υπόσκαφα κτίρια, με κύρια χρήση κάτω από το υφιστάμενο φυσικό έδαφος, με κίνητρο τη μειωμένη προσμέτρηση δόμησης και κάλυψης της επιφάνειάς τους στα συνολικά επιτρεπόμενα μεγέθη. -τα κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης, που παρουσιάζουν εξαιρετική περιβαλλοντική απόδοση, με κίνητρο για τη δημιουργία τους την αύξηση του συντελεστή δόμησης.
- τα φυτεμένα δώματα και επιφάνειες σε κτίρια, με κίνητρο την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης της κατασκευής τους ή και με κίνητρο επιπλέον δόμησης σε σχέση με τα επιτρεπόμενα μέγιστα μεγέθη.

9. Νέο πλαίσιο ογκοπλαστικής διάταξης στις εκτός σχεδίου περιοχές

Απαγόρευση κατάτμησης των κτιριακών όγκων κατοικιών σε κάθε γήπεδο εκτός σχεδίου. Διατηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, για την εκτός σχεδίου δόμηση.

Από την Ομιλία του ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ κ. Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ  ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   (Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012)

της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  ΠΑΠΑΔΑΚΗ
       Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ


 

Ακολουθήστε μας....

facebook facebook twitter blogger linkedin digg myspace stumbleupon orkut buzz youtube tellafriend
Η επιχειρηματική.ενημερωτική.και πολιτιστική ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Ενημέρωση,ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Οδηγός αγοράς νομού Ρεθύμνου,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο,

 

help line2 el-GR   help line el-GR

νεος server