banner122  
Τετάρτη, 07 Αύγουστος 2013 12:18    PDF Εκτύπωση E-mail
Το επίδομα για τα ανήλικα τέκνα
Νεα - Ελλάδα
Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 07 Αύγουστος 2013 23:24 )

 Το επίδομα για τα ανήλικα τέκνα,NEA EIDHSES -ΝΕΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ελλάδα, media, νέα κρίση,on line, άρθρα, Δημοκρατία,ειδήσεις, πληροφόρηση, ενημέρωση, κόσμος, οικονομία, αθλητισμός, Κρήτη, web tv, video, on line, ψηφιακή τηλεόραση, επικαιρότητα, ellada, apopseis, απόψεις, απόδημοι, Κρήτες, δημοσκοπήσεις,Εκτός από   τις  αλλαγές  που  επέρχονται  από  φέτος  στον τρόπο υποβολής  της  φορολογικής   δήλωσης, αλλαγές  έχουμε  και  στον  τρόπο  υποβολής της  δήλωσης  για   την είσπραξη  του  επιδόματος  παιδιών. Όσοι  δεν έχετε  υποβάλει ακόμη   τη   φορολογική  σας   δήλωση   ηλεκτρονικά  και  σκοπεύετε  να  το  κάνετε  αυτό  μέσα   στις  επόμενες  μέρες,  με   τη βοήθεια  του  λογιστή  σας, ζητήστε  να  σας   βοηθήσει  και  στη   συμπλήρωση  της   δήλωσης  Α21  που αφορά  το  επίδομα  των  παιδιών.

  Ρεπορτάζ : ΑΝΤ.ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

Οσοι  σκοπεύετε  να  συμπληρώσετε   τη  δήλωση  για  το  επίδομα των  παιδιών  σας  θα  πρέπει  να   γνωρίζετε  ότι  είναι  απαραίτητα τα  παρακάτω  στοιχεία: Το  ΑΦΜ και  το  ΑΜΚΑ  και   για  τους  δύο  γονείς, το  ΑΜΚΑ για   όλα τα   ανήλικα   παιδιά, καθώς και  το  ΑΦΜ  (εφόσον  έχουν).  Επίσης   πριν  την  υποβολή  της   δήλωσης   για  το  επίδομα   παιδιών οι   ενδιαφερόμενοι  γονείς   θα  πρέπει  να  απευθυνθούν  στο  Δημοτολόγιο  του  οικείου   Δήμου  (σ. σ   για  το  Δήμο Βόλου  στο  κτίριο  Σκενδεράνη, 1ος  όροφος  )   για να   πάρουν  πιστοποιητικό  οικογενειακής  κατάστασης. Ουσιαστικά  οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πάρουν   από  την  αντίστοιχη   υπηρεσία  κάποιους  αριθμούς που  αντιστοιχούν  στην οικογενειακή τους μερίδα,  τόσοι  όσοι  είναι  οι  γονείς  και τα  ανήλικα  τέκνα   για  τα   οποία   οι   γονείς    δικαιούνται  το επίδομα. Επίσης  όσοι   απευθυνθούν   στο   λογιστή   τους  θα  πρέπει  να  του  δώσουν  και τον   αριθμό ΙΒΑΝ  του  τραπεζικού   λογαριασμού σε   οποιαδήποτε  τράπεζα   επιθυμούν  και  στην  οποία  θα  γίνεται κάθε  τρίμηνο  η  χρέωσή   του   αναλογούντος   ποσού   από   το   υπουργείο.   

 Τι  πρέπει να   γνωρίζετε
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα  ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.

Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.

Το επίδομα δικαιούται η οικογένεια:

- Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και
 
- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013.

2. Ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες:


Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.

Καταβάλλεται σε τρεις  δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

 Προϋποθέσεις για τη  χορήγηση των   επιδομάτων

  Για  τη χορήγηση   των  επιδομάτων  είναι  προαπαιτούμενο  να   συντρέχουν οι  παρακάτω  προϋποθέσεις:

1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.

2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.

4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.

Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:

α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.

β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.

5. Εισοδηματικό κριτήριο:

α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:

(α) Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,

(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και

(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Παραδείγματα:

Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας: 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα: 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία: Β

Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας: 1 + 1/6= 1,166

Ισοδύναμο εισόδημα: 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία: Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.

β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνων.


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ


 

Ακολουθήστε μας....

facebook facebook twitter blogger linkedin digg myspace stumbleupon orkut buzz youtube tellafriend
Η επιχειρηματική.ενημερωτική.και πολιτιστική ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Ενημέρωση,ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Οδηγός αγοράς νομού Ρεθύμνου,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο,

 

help line2 el-GR   help line el-GR

νεος server