banner122  
Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος    Σάββατο, 02 Απρίλιος 2011 21:06    PDF Εκτύπωση E-mail
Aίτηση, Εργασία, το ελάχιστο αγαθό για τον πολίτη.
Νεα - Οι Απόψεις σας
Τελευταία Ενημέρωση ( Σάββατο, 02 Απρίλιος 2011 21:31 )

Aίτηση, Εργασία, ελάχιστο αγαθό πολίτη.nikos ninos,ΝΙΚΟΣ ΝΙΝΟΣ ΑΡΘΡΑ,ΑΝΕΡΓΙΑ,Ισχύουσα νομοθεσία,αναπτυξιακά προγράμματα,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου Οδηγός Αγοράς Ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις,ρέθυμνο,rethimno,agora,rethymnopress,rethymno,press,α/ Πρόλογος :
Λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι μας, «ανεργία, μήτηρ πάσης κακίας», και αυτό έχει μια γενική ισχύ που εκτείνεται σε όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην κοινωνία, στην ποιότητα ζωής ,στην σωματική και ψυχική υγεία του πολίτη κλπ!

Συνεπώς, ωραία τα έργα  «βιτρίνας» που φτειάχνουμε,( και ομορφαίνουμε τον τόπο μας), καλά και χρήσιμα τα έργα υποδομής που φτειάχνουμε ( και οργανώνουμε + διευκολύνουμε την ζωή μας), καλές οι αποφάσεις και οι ενέργειες που υλοποιούμε ( και στοχεύουν στην βελτίωση των αναπτυξιακών παραμέτρων του τόπου), όμως όλα αυτά αφορούν «τους ολίγους» ,όταν «οι πολλοί» έχουν την μόνιμη «καχεξία» της ανεργίας με όλες τις επιπτώσεις της !
Κατά συνέπεια, θεωρώ ,ότι οφείλαμε να έχουμε άλλες προτεραιότητες!

Οι δήμοι ,σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που καταγράφει τις αρμοδιότητες τους, έχουν σαφείς αρμοδιότητες ,(και άρα υποχρεώσεις!), αναφορικά προς ετούτη την «λαϊκή ασθένεια» που πλήττει τις τοπικές κοινωνίες μας.

Να σημειώσουμε ,πως όταν οι πολλοί «πεινούν» ,τότε το κοινωνικό οικοδόμημα , έχει ένα «προσποιητό» σήμερα ,όμως ,σίγουρα, δεν έχει μέλλον.
Να βάλλουμε τα πράγματα σε μια ρεαλιστική «σειρά»:

β/ Ισχύουσα νομοθεσία :
1/ Νόμος 3463/2006 ,άρθρο 75, «αρμοδιότητες δήμων»:
     1-α/ παράγρ 1-α-5: εκπόνηση και εφαρμογή, προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής τους.
     1-β/ παράγρ 1-α-6: εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας, για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
     1-γ/ παραγρ 1-δ-1 : η υλοποίηση ,ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης, και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

1-δ/ παραγρ 1-δ-2 : προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση  ΚΕΠ και ΚΕΚ προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. κλπ 

 1-ε/ παραγρ 1-δ-3 : συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτ δράσεων, παρεχομένων δωρεάν, προς τους ανέργους, για την εξεύρεση απασχόλησης. Κλπ

2/ Νόμος 2852 /2010 , άρθρο 94, «πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων»:
2-α/ παραγρ 5 -1 :  σύσταση και λειτουργία γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
2-β/ παραγρ 5-6 :  έρευνα και μελέτη κάθε θέματος για την ανάπτυξη της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας. Κλπ
2-γ/ παραγρ 5-7 : ανάπτυξη, προστααία ,εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής.
2-δ/ παραγρ  5-8 : σύνδεση αγροτικής και τουριστικής ανάπτυξης.[ ισχύει από 1.1.2013].

γ/ υπάρχουσα «βιβλιογραφία» ( δηλ ιδεογνωσία):

1/ τοπικά σύμφωνα απασχόλησης .
2/ τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα.
3/ περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.
4/ τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα απασχόλησης.[ τρέχουν αυτή την περίοδο,( βλέπε «νέα Κρήτη» της 22.12.10)]
5/ ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης .(πχ δήμου Ρέντη, από Σεπτ 2005)
6/  κέντρα υποστήριξης ανέργων σε δήμους.( βλέπε «ελευθεροτυπία» της 30-10-05)
7/ οι πόλεις φέρνουν θέσεις εργασίας και ανάπτυξης. (ευρωπαϊκή εβδομάδα πόλεων-περιφερειών, από 8-11/10/07).
8/ επιχειρηματικότητα των νέων: Γιατί ; [ πχ Εβδομάδα Νοέμβρη 2008,κατάθεσης κλπ επιχειρηματικότητας νέων].
9/ συμβουλευτικός σταθμός στον δήμο Συκεών. [προωθεί προγράμματα απασχόλησης-εκπαίδευσης ανέργων, 2009]
10/ δημοτικό γραφείο ενημέρωσης για την απασχόληση. [ Ηράκλειο,]
11/ portal ,στο site για προσφορά και ζήτηση εργασίας.[ πχ ΕΒΕ Βοιωτίας, και Κυκλάδων]
12/  εκθέσεις προβολής προϊόντων δουλειάς συνταξιούχων .[ πχ Κορέα 2009]
13/ προώθηση πράσινης ανάπτυξης=θέσεις εργασίας.
14/ αναζήτηση και αξιοποίηση της μελέτης, για ανεργία και απασχόληση,(για την Κρήτη), που εκπόνησε το 2009 το Ινστιτούτο μελετών και ερευνών της Κεντρικής Ενωσης επιμελητηρίων.

15/ υλοποίηση σχεδιασμού επιδότησης της εργασίας (αντί της ανεργίας).[ως το πιλοτικό πρόγραμμα στο Ρότερνταμ πέρυσι]
16/ προώθηση καινοτομίας στην αγροτική-κτηνοτροφική παραγωγή.[ η καινοτομία αποδίδει κέρδη, πχ άρθρο εφημ «καθημερινή» της 27.2.10].
17/  σύσταση συνεταιρισμών ανέργων και δήμου.[ όπως παραδείγματα κάποιων δήμων Αττικής ]
18/ παροχή διευκολύνσεων αξιοποίησης δημοτικής αγροτικής γης, από αγροτοκτηνοτρόφους
.

Θα μπορούσε κανείς να παραθέτει πληθώρα δυνατοτήτων ,πρωτοβουλιών και συμμετοχής, του δήμου ,σε μια συνολική προσπάθεια προώθησης της απασχόλησης των πολιτών.

Σαφέστατα ο κατάλογος, με όσες καταχωρήσεις και αν κάνουμε, είναι πάντα «ανοικτός» ,διότι οι ιδέες και οι δυνατότητες είναι ,πραγματικά, απεριόριστες.

δ/ συμπεράσματα –προτάσεις :

Είναι αυτονόητη η σημασία της ύπαρξης  «του μεροκάματου» ,για όλους τους πολίτες, όσον αφορά στην συνολική κοινωνικοοικονομική πλευρά,από κάθε πτυχή από κάθε παράμετρο.

Η σημασία  αυτού  του ελάχιστου αγαθού , της εργασίας, είναι θεμελιακή! Συνεπώς η «απασχόληση» των δήμων με την απασχόληση των πολιτών τους, αποτελεί ( θα έλεγα!) την πρώτη προτεραιότητα !

Αρα πρέπει οι δήμοι, να δουλέψουν, πρωταρχικά , ουσιαστικά και αποτελεσματικά, πάνω στην δημιουργία θέσεων εργασίας για το σύνολον των δημοτών τους.
Από τα προηγούμενα,( που αποτελούν μια πρώτη προσέγγιση του προβλήματος), προκύπτει ότι οι δήμοι , αφ ενός  είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν (και νομικά ,αλλά και πολιτικά!), και αφ ετέρου μπορούν να κάνουν πολλά, για την ανάπτυξη της απασχόλησης στην περιοχή τους [και όταν καθήσουν να δουλέψουν το θέμα θα προκύψουν πολύ περισσότερες δυνατότητες τους].

Προτείνουμε λοιπόν :

α/ Απόφαση του δημ συμβουλίου για σύσταση ομάδας εργασίας (να αποφύγουμε την παρεξηγημένη λέξη «επιτροπή»), από τις δημοτικές παρατάξεις στον δήμο, από το Επιμελητήριο, τον Εμπορικό σύλλογο ,το εργατικό κέντρο, τον σύλλογο ξενοδόχων, και την ΕΓΣΡ.

β/ Η ομάδα εργασίας θα ανοίξει ένα διάλογο συγκέντρωσης ιδεών {αλλού η «κυψέλη ιδεών» είναι μόνιμα «ανοικτή» σε δήμους, και προσφέρει πολλά},για ωρισμένο  χρονικό διάστημα.

Ταυτόχρονα, να προβληθεί αυτή η συγκέντρωση ιδεών, με κάθε δημόσια δυνατότητα { ιντερνέτ, τοπικά φόρουμ, τοπικός τύπος, τοπικά ραδιόφωνα κλπ}, ώστε να ενεργοποιηθούν , και να συμμετάσχουν, όλοι οι πολίτες.
Τα μέλη της ομάδας εργασίας να μεταβούν , και να συζητήσουν, (παίρνοντας γνώμες και προτάσεις), στα χωριά και στις γειτονιές, και όπου αλλού δεν «φτάνουν» οι προηγούμενες  προσπάθειες.

γ/ Η ομάδα εργασίας μέσα σε συγκεκριμμένο χρονοδιάγραμμα να υποβάλλει την έκθεση-πρόταση της στο δημοτικό συμβούλιο.
Οι προτάσεις της να συζητηθούν στην δημοτική επιτροπή διαβούλευσης.
Το δημοτικό συμβούλιο , στην συνέχεια, να συζητήσει, να αποφασίσει ,και να δρομολογήσει τις σχετικές χρειαζούμενες δράσεις.
δ/ Η ομάδα εργασίας θα παραμείνει ενεργή, για την παρακολούθηση των δράσεων, και για τις συμπληρωματικές σκέψεις-προτάσεις της ,ανάλογα με την πορεία της προσπάθειας.

ε/ επίλογος :

Πιστεύουμε σε τρείς αρχές για τον τόπο μας.

ε-1/ Είναι ένας ευλογημένος τόπος. Συνεπώς «δεν δικαιούται» να έχει προβλήματα.
ε-2/ Τα προβλήματα ,όλα, έχουν , δυσκολότερες ή ευκολότερες, λύσεις.
ε-3/ Αυτός ο τόπος είναι «δικός μας», είμαστε οι «νοικοκύρηδες» του, και οφείλουμε να ασχολούμαστε με όσα τον αφορούν, όπως κάνουμε και για το (κυριολεκτικώς) σπίτι μας!

Επομένως ,να «ανασκουμπωθούμε» ,όλοι μας, και να δώσουμε «τις απαντήσεις» που χρειαζόμαστε για τον τόπο μας, για την καθημερινότητα μας, για όλα όσα αναρωτιούμαστε, για όλα αυτά που  ενοχλούμαστε!

H εργασία, είναι το ελάχιστο αγαθό που χρειάζεται ο πολίτης.
Οι απαντήσεις ,(όλες!), υπάρχουν! Να τις βρούμε και να τις «δώσουμε» στα προβλήματα που ,σήμερα, υπάρχουν.
Υπάρχει ένα καλλίτερο Ρέθυμνο!
Το θέλουμε . Να το «βρούμε» μόνοι μας.

Προς Τον δήμο  Ρεθύμνου α/ πρόεδρο δημ συμβουλίου  β/ κ δήμαρχο Ρεθύμνου

2-4-2011
www.dimotiki-kinisi.gr   nikosninos32.blogspot.com   nikninos @yahoo.gr


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ


 

Εδώ μπορείτε να δημοσιεύετε τις απόψεις σας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που σας απασχολούν. Οι παρακάτω απόψεις είναι καθαρά προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την ειδησεογραφική ομάδα .Ενημερώνουμε πως τα άρθρα που θα περιέχουν ύβρεις θα διαγράφονται αυτόματα. Αν θέλετε να προσθέσετε την απόψη σας πατήστε εδώ

Ακολουθήστε μας....

facebook facebook twitter blogger linkedin digg myspace stumbleupon orkut buzz youtube tellafriend
Η επιχειρηματική.ενημερωτική.και πολιτιστική ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Ενημέρωση,ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Οδηγός αγοράς νομού Ρεθύμνου,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο,

 

help line2 el-GR   help line el-GR

νεος server