banner122  
Συντάχθηκε απο τον/την Νίκος Θ. Νίνος    Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2011 14:07    PDF Εκτύπωση E-mail
Kαλαισθησία στην πόλη
Νεα - Οι Απόψεις σας
Τελευταία Ενημέρωση ( Παρασκευή, 11 Μάρτιος 2011 14:11 )

Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου Οδηγός Αγοράς Ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο.Του Νίκου Νίνου

Σύμφωνα με τον Ν  3463/2006 ( τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων), άρθρο 75 παραγρ 1,
« οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη, και την συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».
Σύμφωνα με την παραγρ 1-β-1 ,οι αρμοδιότητες αφορούν και,
«   στην εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών» .
Σύμφωνα  με την παραγρ 1-γ-6, οι αρμοδιότητες αφορούν,
«στον καθορισμό χώρων κλπ υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και στον προσδιορισμό  ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και τοποθέτησης, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας».
Σύμφωνα με την παραγρ  1-γ-12 ,οι αρμοδιότητες αφορούν,
« στην μέριμνα και στην λήψη μέτρων για την προστασία και την αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών»! 
Σύμφωνα με τον Ν 3852/2010 ( τον ‘Καλλικράτη), άρθρο 94, στους δήμους προσετέθησαν αρμοδιότητες ,και ειδικότερα :
Με την παραγρ 1 , πολεοδομικές αρμοδιότητες ( έκδοση αδειών, έλεγχοι μελετών κλπ).
Με την παραγρ 2 , εδάφιο 21, χορήγηση αδείας  φωτεινών επιγραφών κλπ.
Με την παραγρ 2 , εδάφιο 23, οι προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών.
Με την παραγρ 2, εδάφιο 26, ο εξωτερικός χρωματισμός των ταξί.

Σύμφωνα με τον Ν 3463/2006, άρθρο 76, η άσκηση των αρμοδιοτήτων ασκούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και κανονιστικές διατάξεις ,που εκδίδουν οι ίδιοι οι δήμοι.
Σύμφωνα με το άρθρο 79 εκδίδονται κανονιστικές αποφάσεις των δήμων, που θέτουν κανόνες και ,μεταξύ άλλων ,  «προσδιορίζουν ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις ,κλπ κλπ,για το φυσικό, πολιτιστικό, και αρχιτεκτονικό περιβάλλον, την αισθητική φυσιογνωμία, κλπ κλπ» [ αρθρο  79 παραγρ 1 στ εδάφιο 2ο].

Από τα προηγούμενα, προκύπτει σαφέστατα η αρμοδιότητα των δήμων για την καλαισθησία του δημόσιου χώρου της πόλης και των οικισμών τους.
Πέραν της νομικής αρμοδιότητας, που είναι ξεκάθαρη, υφίσταται και η ουσιαστική ανάγκη να αναβαθμίσουμε τον τόπο μας, για λόγους ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και για λόγους αναπτυξιακούς.

Να επισημειώσουμε ,ότι η καλαισθησία αποτελεί μια σημαντική παράμετρο και του τουριστικού προϊόντος, που είναι η βασική αναπτυξιακή πηγή για τον τόπο μας.
Συνεπώς, ο δήμος μπορεί και πρέπει, ( ή ,αν θέλετε, πρέπει και μπορεί!), να παρέμβει στην ανάπτυξη της καλαισθησίας στον δημόσιο ( και όχι μόνο) χώρο.
Η καλαισθησία έχει πολλά στοιχεία υποκειμενικότητας, και η «αντιμετώπιση» της, χωρίς προδιαγραφές και συγκεκριμένους στόχους, είναι μια «επικίνδυνη» άσκηση.
Σύμφωνα με τον νόμο υπάρχει μια επιτροπή που εγκρίνει τις μελέτες ,( όχι όλες), ασκώντας αρχιτεκτονικό έλεγχο επί της καλαισθησίας τους.
Η επιτροπή προβλέπεται ,και ως προς την σύνθεση της, από την νομοθεσία, όμως δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τοπικές προδιαγραφές προς τις οποίες να κρίνει, και λειτουργεί περισσότερο με υποκειμενική κρίση των μελών της.

Αφορμή , ( γιατί αιτίες υπάρχουν πολλές και είναι «διάχυτες» στον τόπο μας), για την παρούσα πρόταση μου αποτελεί  η απόφαση των δημοτικών συμβούλων του Παρισιού [ βλέπε εφημερίδα «νέα» της 26-2-2011], για αισθητικό έλεγχο της υπαίθριας διαφήμισης στον δήμο τους.
Η άποψη που τίθεται ,είναι πως πρέπει να καταργηθεί «το δικαίωμα στην ασχήμια»!

Η παρούσα πρόταση μου αφορά στα εξής :

 

   α/ να συσταθεί μια τοπική επιτροπή από αρχιτέκτονες και εικαστικούς, η οποία να συντάξει ένα «κώδικα» αισθητικής της πόλης και των χωριών μας, για όλες τις κατασκευές ( κτίρια, διαφημίσεις, διαμορφώσεις δημόσιων χώρων, κλπ).
Είναι προφανές ,ότι το ζητούμενο πρέπει να είναι η αποκατάσταση της «ταυτότητας» της πόλης και των χωριών μας!
   β/ η πρόταση της επιτροπής να τεθεί σε δημόσιο διάλογο ( με αρμόδιες υπηρεσίες, μ φορείς και με τους απλούς πολίτες).
   γ/ η πρόταση και το υλικό του διαλόγου, να συζητηθεί με τα αντίστοιχα τοπικά συμβούλια προς ενημέρωση και για τις δικές τους απόψεις.
   δ/ όλο το υλικό , πρόταση και στοιχεία του διαλόγου , να τεθούν σε διαπαραταξιακή συζήτηση ,πριν οδηγηθούν στην επιτροπή ποιότητας ζωής για την τελική εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο.
   ε/ η απόφαση-εισήγηση της επιτροπής ποιότητας ζωής να τεθεί στο δημοτικό συμβούλιο για την τελική-οριστική απόφαση και «νομοθέτηση».
   Στ/ η δημοτική (και όχι μόνον) αστυνομία θα αστυνομεύσει ,με αυστηρότητα, την εφαρμογή της απόφασης του δημ συμβουλίου.

Επειδή οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν με υπευθυνότητα, (που σημαίνει την ύπαρξη του απαραίτητου χρόνου εργασίας), όμως οφείλουν να αναπτυχθούν μέσα σε σαφές χρονοδιάγραμμα, και απαιτείται να μην πλατειάσουν- εκφυλλισθούν, θα πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να ζητήσει από την επιτροπή ποιότητας ζωής, την πρόταση της για :
     1/ σύνθεση της επιτροπής εργασίας, από αρχ/νες και εικαστικούς.
     2/ προδιαγραφές της δουλειάς που θέλουμε από την επιτροπή ( δηλ ένα «κτιριολογικό πρόγραμμα» της ζητούμενης πρότασης).
     3/  χρονοδιάγραμμα για τα επί μέρους στάδια της δουλειάς που θα γίνει.΄,
ώστε η ληφθησόμενη απόφαση να έχει τις άριστες προϋποθέσεις πληρότητας και ρεαλισμού, και αποτελεσματικότητας!


Επειδή το τιθέμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό, παρακαλούμε για την συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και την κατ αρχήν απόφαση του ,για ανάθεση στην επιτροπή ποιότητας ζωής τη εισήγησης της με τα ανωτέρω τρία στοιχεία ( σύνθεση επιτροπής, περιεχόμενο δουλειάς της και χρονοδιαγράμματα).
Με τιμή

 

Νίκος Νίνος δημοτικός σύμβουλος
επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας στον δήμο


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ


 

Εδώ μπορείτε να δημοσιεύετε τις απόψεις σας για όλα τα θέματα της επικαιρότητας που σας απασχολούν. Οι παρακάτω απόψεις είναι καθαρά προσωπικές και σε καμία περίπτωση δεν εκφράζουν την ειδησεογραφική ομάδα .Ενημερώνουμε πως τα άρθρα που θα περιέχουν ύβρεις θα διαγράφονται αυτόματα. Αν θέλετε να προσθέσετε την απόψη σας πατήστε εδώ

Ακολουθήστε μας....

facebook facebook twitter blogger linkedin digg myspace stumbleupon orkut buzz youtube tellafriend
Η επιχειρηματική.ενημερωτική.και πολιτιστική ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,Ενημέρωση,ΡΕΘΥΜΝΟ ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Ρέθυμνο Οδηγός αγοράς νομού Ρεθύμνου,Ρέθυμνο Κρήτης Ενημερωτική πύλη ρεθυμνο νομού ρεθύμνου κρήτης Ειδήσεις Νέα Ενημέρωση Ρεθύμνης Επικαιρότητα Γεγονότα Φωτογραφίες Φωτο Ρεπορτάζ ρεθύμνου κατάλογος επιχειρήσεων επαγγελματιών νομού ρεθύμνου νέα ειδήσεις ρέθυμνο,

 

help line2 el-GR   help line el-GR

νεος server