Τετάρτη, 02 Μάιος 2012 14:14    Εκτύπωση
H επόμενη ημέρα των εκλογών
Νεα - Οι Απόψεις σας

H επόμενη ημέρα των εκλογών,Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΗ Ελλάδα έχει το θλιβερό προνόμιο, αλλά και τη θλιβερή προτεραιότητα των αγώνων και των θυσιών. Η χώρα μας καλείται να βγει από τα οικονομικά ερείπια στα οποία βρίσκεται.

Μονάχα η ψυχή του Ελληνικού λαού βρίσκεται όρθια και περήφανη, αντέχει και είναι σε θέση μάχης.


Η προτεραιότητα για οικονομική ανάκαμψη απαιτεί τον βασι-κό στόχο και η «μάχη» πρέπει να είναι συνεχής. Δεν αποτελεί τον ι-δεώδη στόχο η επάνοδος στην προ του έτους 2009 οικονομική κα-τάσταση.

Οφείλουμε να στραφούμε με όλες μας τις δυνάμεις στο μέλλον και στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και ταυτόχρονα στη δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου. Το ιδανικό, το ιδεώδες είναι να πραγματοποιήσουμε ταυτόχρονα την οικονομική ανάκαμψη, την ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη.


Η επιδίωξη της ομοψυχίας και της οικονομικής αποκατάστα-σης θα απαιτήσει αρκετή δουλειά από όλους και αγαστή συνεργα-σία κράτους και λαού. Στα ελεύθερα πολιτεύματα η πλειοψηφία κυ-βερνά κι η μειοψηφία ελέγχει. Το κράτος και οι δημόσιοι λειτουρ-γοί δεν ανήκουν ούτε στην πλειοψηφία ούτε στην μειοψηφία. Ανή-κουν στην πατρίδα, στο έθνος, στο λαό της.


Το Ελληνικό κράτος στο παρελθόν, ακόμα και στο πρόσφατο δεν υπενομεύθη μόνο από τους κακούς πολιτικούς, αλλά και από εκείνους που έκαμαν σημαία τους την Συνδιαλλαγή. Όποια πέτρα κι αν σηκώσει κανείς υπάρχει η δυσωδία της Συνδιαλλαγής. Αυτό πρέπει να σταματήσει άμεσα μετά τις εκλογές. Δεν πάει άλλο…


Άμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των πολιτών. Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό, που πρέπει να ληφθούν άμεσα σοβαρά μέτρα. Πρέπει να αισθανόμαστε όλοι ασφαλείς στα σπίτια και στα καταστήματά μας. Ο νόμος πρέπει να είναι τόσο προληπτικός, που να μην επιτρέπει ούτε καν σκέψη για έγκλημα…


Η παιδεία πρέπει να γίνει προσιτή για όλους και όχι για τους λίγους. Η δωρεάν παιδεία μέχρι σήμερα αποτελεί απλά ένα όνει-ρο. Ας γίνει κάποτε πράξη. Τα αφορολόγητα χρήματα σε «ιδιαίτε-ρα μαθήματα» πρέπει άμεσα να σταματήσουν. Η παραπαιδεία α-ποτελεί πληγή που αιμορραγεί και συνθλίβει τις Ελληνικές οικογένειες.

Οι άνθρωποι βρίσκονται σε οικονομική εξαθλίωση, που με τη σειρά της οδηγεί σε κατάθλιψη και αυτοκτονίες.

Η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει την επομένη των εκλο-γών οφείλει, να προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες, που θα λύσουν άμεσα τα προβλήματα της παιδείας. Άλλωστε η παιδεία πρέπει να είναι στο επίκεντρο της κοινωνίας και της πολιτικής.

Το έργο δεν είναι εύκολο, αφού οι πόροι είναι μειωμένοι και τα προβλήματα της παιδείας αρκετά.

Η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι τραγική. Πρέπει άμεσα η χώρα να μπει σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης. Αυτό απαιτεί μεταρρυθμίσεις, που να νομοθετηθούν και να εφαρμο-στούν με κοινωνική συναίνεση, η οποία μέχρι σήμερα απουσιάζει. Αν δεν εφαρμοστούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και οι διαρθρωτικές αλλαγές, που απαιτούνται, η χρεοκοπία πρέπει να θεωρεί-ται σχεδόν δεδομένη. Αν αντιθέτως εφαρμοστούν οι αλλαγές, θα μπορεί να βγει η χώρα μας στις αγορές και να δανειστεί με χαμη-λότερο επιτόκιο, αλλά και για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία της Ελλάδας.

Αυτά όλα απαιτούν ισχυρή κυβέρνηση, οραματιστή και πα-τριώτη πρωθυπουργό και μια βουλή με νέους, άφθαρτους  και ικα-νούς πολιτικούς.

Η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα νέα, κάντε like στην σελίδα μας στο Facebook πατώντας εδώ